კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს თქვენს მიერ ვებ გვერდის გამოყენებისას მოწოდებული ინფორმაციის დაცვის და გამოყენების წესებს. თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ წესების შესაბამისად. თქვენი ინფორმაცია არის დაცული და მისი შეგროვება ხდება მხოლოდ ვებ გვერდით განსაზღვრული მიზნით.

ვებ ვერდი იყენებს Cookie-ს, პატარა ზომის ფაილს, რომელიც თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე განთავსებისთვის საჭიროებს ნებართვას. დათანხმების შემდგომ ფაილი თავსდება და Cookie გვეხმარება ვებ გვერდის გამოყენების ანალიზში. Cookie ვებ გვერდს აძლევს საშუალებას ინდივიდუალურად მოერგოს თქვენს მოთხოვნებს. ვებ გვერდს შეუძლია მართოს სხვადასხვა ოპერაციები თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად, თქვენი პრეფერენციების შეგროვებითა და დამახსოვრების გზით.

cookies-ს გამოყენება გვეხმარება ვებ გვერდის გამოყენების გაანალიზებაში და მის გაუმჯობესებაში. ინფორმაციის გამოყენება ხდება მხოლოდ სტატისტიკური ანალიზისთვის. საბოლოო ჯამში, cookies გვეხმარება ვებ გვერდის გაუმჯობესებაში, იმის გათვალისწინებით, თუ რომელ ვებ გვერდებს სტუმრობთ ყველაზე ხშირად. Cookie არ გვაძლევს წვდომას თქვენს კომპიუტერზე, ან რაიმე სახის ინფორმაციაზე თქვენს შესახებ, გარდა იმ მონაცემებისა, რასაც თავად გვიზიარებთ.

თქვენ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ, ან უარყოთ cookies. ვებ გვერდების უმრავლესობა ავტმატურად ეთანხმება cookies, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის მონაცემები და უარყოთ cookies, თუმცა ამან შესაძლოა შეზღუდოს თქვენს მიერ ვებ გვერდის მოხმარების ეფექტიანობა.

ვებ გვერდი შესაძლოა შეიცავდეს სხვა ვებ გვერდების ბმულებს. თქვენს მიერ სხვა ვებ გვერდზე გადასვლის შემთხვევაში ჩვენ აღარ ვართ პასუხისმგებელი ასეთი ვებ გვერდის მოხმარებით გამოწვეულ შედეგებზე, ისევე როგორც ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. უმჯობესია გამოიჩინოთ სიფრთხილე სხვა ვებ გვერდზე გადასვლისას და გაეცნოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.  

ჩვენ არ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე პირებს, ვიდრე არ გვექნება თქვენი თანხმობა, ან თუ მსგავს ქმედებას არ გვავალდებულებს კანონი. ჩვენ შესაძლებელია გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თქვენთვის გზავნილების მოწოდებისთვის, რომელსაც ვთვლით თქვენთვის პოტენციურად საინტერესოდ.